اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
گوهر سهام ایرانیان
GOHAR SAHAM IRANIAN
امیرحسین صداقی
goharshahamiranian [at] gmail.com
2
حقیقی
پدرام عباسی
startlovewithu [at] gmail.com
3
حقیقی
علیرضا رستمی
iransaat70 [at] gmail.com
4
حقوقی
مهندسی آریانا داده پردازی متین
MOHANDESI ARIANA DADE PARDAZI MATIN
محمدسجاد فراهانی
sfarahani [at] live.com
5
حقیقی
امیر آخوندی طهرانی فرد
amirtehrani2020t [at] gmail.com
6
حقیقی
مهدی احمدی یوسف آباد
ahmadi [at] araztel.com
7
حقیقی
هانیه پیروزرام
pirozraam [at] mihanmail.ir
8
حقیقی
علی علی اکبرلو
alialiakbarloo [at] mihanmail.ir
9
حقیقی
مسعود دانش
sabte.hezareh3 [at] gmail.com
10
حقوقی
جاویدان طب ایرانیان
JAVIDAN TEB IRANIYAN
وفا سلطانیان
farhangbehrad [at] gmail.com
11
حقیقی
بهمن علی زاده عجملو
elnazsarayiasl [at] gmail.com
12
حقیقی
شبنم توفیقی
hamid.moradzade [at] gmail.com
13
حقوقی
تکنولوژی کسری گستر پارسیان
TECHNOLOGY KASRA GOSTAR PARSIAN
سیدوحید هاشمی
seyedvahidhashemi110 [at] gmail.com
14
حقیقی
تومیک قازاریانس
tomikghazarians4 [at] gmail.com
15
حقیقی
مهدی آزادگر
azadgar.mehdi [at] gmail.com
16
حقوقی
زیست محصول پارسیان
ZIST MAHSOL PARSIAN
مهدی پورشاكرمیبدی
ceo [at] lactovgene.com
17
حقیقی
محمد ملیح زاده
malihzadehm [at] yahoo.com
18
حقیقی
سیدنیما هاشمی طباطبائی
nimahashemi [at] mihanmail.ir
19
حقوقی
پایدار تهویه پرشین
PAYDAR TAHVIYE PERSHIAN
مرتضی میرزائی
morteza.mirzaii [at] yahoo.com
20
حقیقی
زهرا آریایی اعلا
mehdimofateh62 [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.