اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
جهان صنعت و تجارت عمید
JAHAN SANAT TEJARAT AMID
سیدمصطفی واقفی اسفیدانی
seyedmostafavaghefi [at] gmail.com
2
حقوقی
سفیر آینده رهپویان آتی همراه
SARAH
فاطمه محسنی نیا
fatemehmohseninia [at] gmail.com
3
حقیقی
سکینه ضرغامی
sakinezarghami [at] gmail.com
4
حقوقی
آتی تجهیز پارس کیمیا
ATI TAJHIZ PARS KIMIYA
فریبا جعفرزاده
faribaai.g3gh [at] ghmail.com
5
حقوقی
آریا توس صبا پیشرو آکام
ARIA TOOS SABA PISHRO AKAM
حمیدرضا خندان بارانی ده امام جمعه
h.khandan.barani [at] gmail.com
6
حقوقی
وفاچوب ایرانیان ابهر
VAFA CHOOB IRANIAN ABHAR
رضا خدادادی
asdas [at] gmail.com
7
حقیقی
محمدمهدی سمیعی
samiee.mohamadmehdi [at] yahoo.com
8
حقیقی
حسین سلیمانی
hosseinsoleimany [at] iran.ir
9
حقیقی
وحید قربانی
vahidghorbanii1964 [at] gmail.com
10
حقیقی
محمد جعفری
mohammadjafari [at] gmail.com
11
حقیقی
فاطمه اسدی
mohamadrezaasadi03 [at] gmail.com
12
حقیقی
بهزاد معاونی
bhmaveni [at] yahoo.com
13
حقیقی
علیرضا هنردوست
alireza.honardoust11 [at] gmail.com
14
حقیقی
هادی فلاح
fallah.hadi62 [at] gmail.com
15
حقیقی
شیدا مجدآبادی
sheydamajd [at] mihanmail.ir
16
حقیقی
علیرضا آمارمحمدی
a2003minfo [at] aol.com
17
حقیقی
محمود محمدی
mohammadi [at] gmail.com
18
حقیقی
صمد سلمانی
aria_leica [at] yahoo.com
19
حقوقی
آموزشی کشاورزی دارالفنون کشت ایرانیان
AMOZESHI KESHAVARZI DAROLFONON KESHT IRANIAN
محسن قزل سفلی
persiantehranflower [at] yahoo.com
20
حقوقی
داده افزار نوین ورسا
DADE AFZAR NOVIN VARESA
حجت اله لطفی
digisabt [at] yahoo.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.