اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
پردازش داده های گستر دوران
PARDAZESH DADEHAEI GOSTAR DORAN
ابراهیم اسدالهی ضیائی
mehrdadshirvani288 [at] yahoo.com
2
حقیقی
مهدی انصاری
mehdi14839 [at] yahoo.com
3
حقوقی
کیا همراه پردازش پایتخت
KIA HAMRAH PARDAZESH PAYETAKHT
مجتبی صالح کیا
mogtaba0800 [at] gmail.com
4
حقوقی
پالا سازه انرژی
PALA SAZEH ENERGY
هومن پوراحمدی صفت عربانی
pourahmadi [at] palasazeh.com
5
حقوقی
اورانوس تجارت چهره آذر
ORANOOS TEJARAT CHEHRE AZAR
سعید پوراورنگ
oranos [at] gmail.com
6
حقیقی
بیان معظمی گودرزی
bayan.m4817 [at] gmail.com
7
حقیقی
ندا غریب شاهیان
nedagharibshahian13601360 [at] gmail.com
8
حقیقی
سیدمسعود مهردانا
seyedmasoudmehrdana2020 [at] vatanmail.ir
9
حقیقی
زهرا زمزمی
bikaran.ads [at] gmail.com
10
حقوقی
وندا مهر ورسک
VANDA MEHRVERSAK
حمیدرضا صفرزاده مقدم
hamidsafarzadeh [at] gmail.com
11
حقیقی
روح اله زارعی
ashkan.zarei [at] gmail.com
12
حقیقی
روح الدین خادمی
sportgate.shiraz [at] gmail.com
13
حقیقی
امیر اسماعیل پورحاجیه قیه
meysamesmailpour92 [at] gmail.com
14
حقیقی
سمانه رامشینی
ramshini.75 [at] gmail.com
15
حقیقی
عبدالوحید مینا
vahid [at] gmail.com
16
حقیقی
کوروش خسروی مقدم
apadana.kourosh [at] gmail.com
17
حقیقی
سیدحمیدرضا کمان کش
kasra.trading2020 [at] gmail.com
18
حقوقی
راد نویان تجارت پارسه
RADNOVIANTEJARATPARSE
سیدعلی جلالی
radnovian [at] yahoo.com
19
حقوقی
فرند پیمایش
FARAND PEIMAYESH
افشین نوابی
afshin.navabi [at] gmail.com
20
حقوقی
پادرا فرتاک ایرانیان
PADRA FARTAK IRANIAN
مصطفی ختار
m.khattar [at] yahoo.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.