اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقیقی
وحید صادقی ورنکشی
vahidsadeghivarankeshi [at] mihanmail.ir
2
حقیقی
علی شریفی
acealisharifi [at] gmail.com
3
حقیقی
حمیدرضا امیدوارروزبهانی
hamidrezaomidvar52 [at] gmail.com
4
حقیقی
اسد مرادی شبستری
neyazco [at] gmail.com
5
حقیقی
علیرضا پاشائی
alizapashaei [at] gmail.com
6
حقیقی
سیدمهدی فضیلت زادچمنی
seniormehdii [at] gmail.com
7
حقیقی
علیرضا براتی
baratialireza121 [at] gmail.com
8
حقوقی
سرزمین رز صورتی
PINK ROSE LAND
فربد فرجی
farbodfaraji [at] outlook.com
9
حقوقی
صنایع بهداشتی پایدار
SANAYE BEHDASHTI PAYDAR
احسان منتصر
montaser.ehsan [at] pspaydar.co
10
حقیقی
هنگامه ساقیان
hengameh133 [at] gmail.com
11
حقوقی
بانیان حافظه ایرانیان
BANIAN HAFEZEH IRANIAN
محمد مهرپناه
msccoitgroup [at] gmail.com
12
حقیقی
سیدمحمدحسین سیدزاده قمی
m.h.ghomi1378 [at] gmail.com
13
حقیقی
عباس گودآسیائی
taban.clinic [at] gmail.com
14
حقوقی
صنعت ابزار ایرانیان کبیر
SANAT ABZARE IRANIYANE KABIR
سهراب حاجی ملاحسینی
kabirtools [at] gmail.com
15
حقیقی
مهدی صنم پور
negahearmani [at] yahoo.com
16
حقیقی
سیدشهاب الدین هاشمی
hashemishahbodin [at] gmail.com
17
حقیقی
یاسر رنجبر
yasharne [at] gmail.com
18
حقیقی
شیرین محمدی
shirinm6545 [at] gmail.com
19
حقوقی
یگانه شبکه خلیج فارس
YEGANE SHABAKE KHALIJE FARS
علیرضا حیدری نیگجه
yaganeshabake99 [at] gmail.com
20
حقوقی
پویا طرح آتیه آینده سازان فردا
POUYA TARH ATIYE AYANDEH SAZAN FARDA
سیدعبدالرسول مدرس تنکابنی
rasoulmodares [at] mihanmail.ir

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.