اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
مروارید زرین آسمان
MORVARID ZARIN ASEMAN
علی رنجبرکلهرودی
lia.rnj1987 [at] gmail.com
2
حقیقی
سیدرضا قمصری
rezaghamsari [at] mihanmail.ir
3
حقیقی
عبدالرحیم کرم الدین
karamodin110 [at] gmail.com
4
حقیقی
وحید بخشی قورت تپه
vahidbakhshi98 [at] yahoo.com
5
حقیقی
امیر کمیجانی
komeijani.1980 [at] gmail.com
6
حقوقی
رویا لعل تجارت
ROYA LAAL TEJARAT
رسول خدائی
rasoul.trivaa [at] gmail.com
7
حقیقی
زیبا چهارطایفه
chahartayefehz2021 [at] gmail.com
8
حقیقی
فرهاد حاجی جعفری
maybesaveu [at] gmail.com
9
حقوقی
کار منطق دانش کوروش
KAR MANTEGH DANESH KOUROSH
لیلی کسائی
l.kassaie [at] gmail.com
10
حقیقی
قاسم علی زاده چنار
alizadeh2440 [at] gmail.com
11
حقوقی
گروه مهندسین مشاور همگام دیجیتال فرهام
GROUP MOHANDESIN MOSHAVER HAMGAM DIJITAL FARHAM
مائده غنی
engmaedehghani [at] gmail.com
12
حقیقی
محمدرضا مصلح
mohammadrezamosleh782 [at] gmail.com
13
حقیقی
حمیدرضا مؤذنی
hamidmiazzeni [at] mihanmail.ir
14
حقوقی
درمان پژوهان تریتا
DARMAN PAJHOUHAN TRITA
زهرا بلوچستانی اصل
zahra.baluchestany [at] gmail.com
15
حقیقی
رهام فرج زاده شاکر
roham.shaker [at] gmail.com
16
حقیقی
محمد جوکار
jmohammad401 [at] gmail.com
17
حقیقی
سمیرا حمزهء
samirahamzei992 [at] gmail.com
18
حقوقی
بازرگانی اطلس ماکان
ATLAS MACAN TRADING
عرفان ابصری حقیقی
erfanabsari [at] yahoo.com
19
حقیقی
فاطمه حاجی شاهویردی
bahar_16164 [at] yahoo.com
20
حقیقی
سیده مهسا سعادتیان
saadatiyan [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.