اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
افق ابیانه
OFOGH ABYANEH
محمد درویشی ابیانه
mohammad.darvishi1360 [at] gmail.com
2
حقیقی
سیدحسن شاهمیری
am.shahamiry [at] gmail.com
3
حقیقی
مهدی جباری
elaheh.smirahmadii [at] gmail.com
4
حقیقی
وحید عزیزی
vazizi381 [at] gmail.com
5
حقیقی
لاله کیوان بخش
lalehkeivanbakhsh [at] mihanmail.ir
6
حقیقی
مهدیه رستمی
mahdiyerostami [at] mihanmail.ir
7
حقیقی
نعیم یحی نژادیان
naeem96nezhadian [at] gmail.com
8
حقوقی
همراه تجارت سازگار
HMRAH TEJARAT SAZEGAR
اصغر بدرنیا
hamrahtejaratsazegar [at] gmail.com
9
حقیقی
محدثه محمدحسینی طرقی
mohi.mohammadhoseini [at] gmail.com
10
حقیقی
محمود مطوری
mahmoud.mti182 [at] gmail.com
11
حقیقی
مهدی ترابی گودرزی
mehditorabi6262 [at] yahoo.com
12
حقیقی
محمدعلی حیدری
mr.alisina [at] gmail.com
13
حقوقی
ستاره تجارت هرمس
SETAREH TEJARAT HERMES
فریبرز ملکی روزبهانی
fariborz [at] gmail.com
14
حقیقی
سینا احمدیان
sinaahmadian138 [at] gmail.com
15
حقوقی
پلیمر پلاست زینلی
POLYMER PLAST ZEINALI
عرفان حاج زینلی
erfanzeinali [at] rocketmail.com
16
حقیقی
سیدمحمدرضا موسوی
parandeng [at] yahoo.com
17
حقوقی
اطلاعات نوین دنیا
ETELAAT NOVIN DONYA
شهرام نوبخت
nobakhtshahram [at] gmail.com
18
حقوقی
جامه نوآوران آریا
JAMEH NOAVARAN ARIA
فاضل ترسلی
tarassolifazel [at] gmail.com
19
حقیقی
حبیب اله دارابی
habib.darabi [at] gmail.com
20
حقیقی
مهدی اکبری
mehdi.akbari1980 [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.