اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
وستا تک لنت تهران
VESTA TAK LENT TEHRAN
فرزین علائی فرادنبه
vesta_tlt [at] yahoo.com
2
حقیقی
اسماعیل اصغری
nbe1396 [at] yahoo.com
3
حقیقی
پویان مرادی
staticpm [at] gmail.com
4
حقیقی
سیدعلیرضا میربهبهانی
h.mirbehbahani [at] yahoo.com
5
حقیقی
مهرداد سارانی
mehrdadsarani1376 [at] gmail.com
6
حقیقی
سجاد عبدی یاملق
sajad.a1386 [at] gmail.com
7
حقوقی
تک فرآورده های دامی نویان
UNIQUE LIVESTOCK PRODUCTS NOYAN
محسن حسینی
mohsn193 [at] yahoo.com
8
حقوقی
پرژین کارا
PERZHIN KARA
حامد نیک ناز
yyyy [at] yahoo.com
9
حقوقی
مهندسی ایمنی پارا
MOHANDESI EMENI PARA
مهرداد جهانی
hiooshaabasian [at] yahoo.com
10
حقوقی
باران تجارت کاوه
BARAN TEJARAT KAVE
برزین برزوئی
barzin.borzooie [at] yahoo.com
11
حقوقی
ویرا گستر معین
VIRA GOSTAR MOEIN
سیدمحمدطاهر میرحیدری
mt.mirheidari [at] yahoo.com
12
حقوقی
سیامند پارس تجارت
SIAM AND PARS TRADING CO LTD
مریم پیشدادی
pishdadim [at] gmail.com
13
حقوقی
ساختمانی و تاسیساتی نگین ساز وحید
NEGIN SAZ VAHID
سیدعلیرضا سیدوکیلی
seyedvakili [at] gmail.com
14
حقیقی
نرگس امینی
narges [at] gmail.com
15
حقوقی
صدرا بلورین آفرینش
SADRA BOLORIN AFARINESH
سعید براتی
saeedbrati02 [at] gmail.com
16
حقیقی
سجاد مدانلوجویباری
oihgflksf [at] yahoo.com
17
حقیقی
محمداسمعیل مرتضائی
mortezae [at] mihanmail.ir
18
حقوقی
پیشرو آسانبر راشا
PISHROO ASANBAR RASHA
مبین مخلصیان
mobin1365 [at] gmail.com
19
حقیقی
عبداله غفاری
abedghafari [at] yahoo.com
20
حقوقی
کالا تجارت راه طلایی
GOLDEN WAY COMMODITY TRADING
الهام جلیلی
elli_jalili [at] yahoo.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.