اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقیقی
مجید گودرزی
moghdid1395qc [at] gmail.com
2
حقوقی
اکسیژن سازان
OXYGEN SAZAN
داود شمس آذر
dshamsazar [at] gmail.com
3
حقوقی
تجهیزات آریا بهار شرق
TAJHIZAT ARYA BAHAR SHARGH
مهدی احسانی راد
mehdi11b11 [at] gmail.com
4
حقوقی
فناوری ارتباطات الکترونیک بهفر
FANAVARI ERTEBATAT ELECTRONIC BEHFAR
بهزاد علی آبادی
behzad.aliabadi [at] gmail.com
5
حقیقی
امیر محسنی
amir.mohseni82 [at] yahoo.com
6
حقیقی
سلمان عقیقی
salman.aghighi [at] gmail.com
7
حقوقی
فن آوران نوین رای نت
FAN AVARAN NOVIN RIGHNET
لیلی ایمانی
info [at] righnet.net
8
حقوقی
کرانه نوآوران ایرانیان
KARANEH NOAVARAAN IRANIAN
محمدامین پاك نژاد
aminpaknezhad [at] gmail.com
9
حقوقی
خدماتی کوشاپاکان
KHADAMATI KOSHA PAKAN
نوشین السادات مدنی
koosha.pakaan01 [at] gmail.com
10
حقیقی
آریا فضائلی
aryafazaeli748 [at] gmail.com
11
حقیقی
امیر باقری پارچین
amir.bagheri.p [at] gmail.com
12
حقوقی
آرمان فناوران برخط
ARMAN FANAVARAN BAR KHAT
دانیال مقدم
daniel.moghaddam [at] gmail.com
13
حقیقی
علیرضا جلیلی
alirezajalili69 [at] gmail.com
14
حقیقی
امیرحسین شیرازیان
shirazico [at] yahoo.com
15
حقیقی
غلامرضا شجاع
haditaleb60 [at] gmail.com
16
حقیقی
فریبا همدانی
hamedani.fariba2020 [at] gmail.com
17
حقوقی
ویستا نوین فرسام
VISTA NOVIN FARSAM
میرحامد اریبی
eng.aribi [at] gmail.com
18
حقیقی
کتایون محمودی
mohamadrezarajabi2012 [at] gmail.com
19
حقیقی
مهرداد عالی
meysamaali [at] chmail.ir
20
حقوقی
پزشک یار مبتکر آریایی
PEZESHK YAR MOBTAKER ARYAYI
محمد حسن پور
mohasanpour828 [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.