اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
نوآوران جهان پارس لیان
NOAVARAN JAHAN PARS LIYAN
سجاد غریبی
designer.tsh [at] gmail.com
2
حقوقی
سرو آب انرژی
SARV AB ENERZHI
مهدی جعفری ارسلو
mehdijafariarasloo [at] mihanmail.ir
3
حقیقی
سینا بهرامی
sinbah16 [at] gmail.com
4
حقیقی
پیام ادیب
payamadib [at] gmail.com
5
حقوقی
توسعه فناوری ژیوان
ZHIVAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT
علی قاسمی
ma30ih [at] gmail.com
6
حقوقی
نوین فیار دانش ابزار
NOVIN FIYAR DANESH ABZAR
مصطفی ابراهیمی
nfdamedicall [at] yahoo.com
7
حقوقی
زهیر تجارت ماندگار
ZAHIR TEJARAT MANDEGAR
مناءسادات الحسینی
monahosini1981 [at] gmail.com
8
حقوقی
توسعه نشان ایرانیان
TOSEH NASHAN IRANIAN
محمد طوسی
mohamadtosee [at] gmail.com
9
حقوقی
ترسیم گران پارسیان سیستم
TARSIM GARAN PARSIAN SYSTEM
رضا میردار
amirmirdar67 [at] gmail.com
10
حقوقی
پردیس سیستم پیشرو
PARDIS SISTEM PISHRO
علی پاسدار
ali.parsa9167 [at] gmail.com
11
حقیقی
محمدرضا برزگرزاده
mr_barzegar [at] yahoo.com
12
حقیقی
سمیرا رضائی
samirarezai [at] gmail.com
13
حقوقی
سرزمین مهر و ماه
SARZAMIN MEHR O MAH
علیرضا رزم گر
info [at] isunland.com
14
حقوقی
سپهر همراه خاورمیانه
SEPEHR HAMRAH KHAVARMIYANEH
فرهاد سرلکچیوائی
sepehrhamrah2021 [at] gmail.com
15
حقیقی
میلاد اکبری ورمزیار
miladakbariv [at] gmail.com
16
حقیقی
زهرا قاسمیان
ghasemian.99 [at] mihanmail.ir
17
حقیقی
محمد حردانی
hamed.hardani002020 [at] gmail.com
18
حقیقی
وحید محمدخان
viva.vm [at] gmail.com
19
حقیقی
فاطمه حاجیان ملکی
yasserikaveh [at] gmail.com
20
حقوقی
پویا اندیشان توسعه و تجارت آرینا
DYNAMIC THINKERS OF ARINA DEVELOPMENT AND BUSINESS
سیدمحمدرضا طبیبیان
info [at] arinaholding.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.