اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقیقی
محمدمهدی نیک بیان
nikbayannn [at] yahoo.com
2
حقیقی
حسنی احمدی
hosnaahmadi [at] gmail.com
3
حقیقی
افشین یوسفی
afshin.yousefi38 [at] gmail.com
4
حقوقی
تابش تجارت امین
TABESH TEJARATE AMIN
محمدامین کنشلو
aminkoneshlou [at] gmail.com
5
حقوقی
الیاف سازان گردیه
ALYAF SAZAN GORDIYEH
محمدرضا تیموری
hrt_serge [at] yahoo.com
6
حقوقی
تولید ترکیبات شیمیایی کاسپین
CASPIAN CHEMICAL COMPOUNDS MANUFACTURING COMPANY PSJ
محمد حیدری دهکردی
mohamad [at] chemipakhsh.ir
7
حقیقی
مهدی دوامی
mehdidavami [at] gmail.com
8
حقیقی
عبدالرضا افشارنژاد فرد
r_1976_a [at] yahoo.com
9
حقوقی
بازرگانی سرزمین تجارت پرهام
SARZAMIN TEJARAT PARHAM
بهرام اسحاقی
eshaghibahram [at] gmail.com
10
حقیقی
احسان فرزادفر
zaheaebrahimi137400 [at] gmail.com
11
حقیقی
زهرا براتی حسین آبادی
bahar.barati.art.2018 [at] gmail.com
12
حقوقی
طلای سرخ تاراز سپنتا
TALAY SORKH TARAZ SEPANTA
عارفه السادات آقاسیدمرتضی
asm.aref [at] yahoo.com
13
حقیقی
سیده میترا حبیبی
habibimitra68 [at] gmail.com
14
حقوقی
مسیر آروند عروس
MASIR ARVAND AROS
صغری محمدی
apoorabbas2000 [at] gmail.com
15
حقوقی
بین المللی فناوری شایان تجارت تکین
BEYNOL MELALI FANAVARI SHAYAN TEJARAT TAKIN
حامد خسته بند
pardakht.rrk [at] gamil.com
16
حقیقی
ماندانا واقف
vaghef.ma [at] gmail.com
17
حقوقی
تدبیر تجارت کارا کاردان
TADBIR TEJARAT KARA KARDAN
اشکان محمدی
ashkanmohamadi [at] gmail.com
18
حقوقی
بارمان سازه هورتاش
BARMAN SAZEH HORTASH
محمدرضا شهبازی نیا
barman.ho [at] mihanmail.ir
19
حقوقی
ابوریحان اکسیر ایرانیان
ABOREIHAN EXIR IRANIAN
رضا رشیدی نژاد
rezarashidi59n [at] gmail.com
20
حقیقی
رضا زارع کلخوران
rezaazaree [at] mihanmail.ir

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.