اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
آوا نگارینه ماندگار
AVA NEGARINEH MANDEGAR
آزاده مستور
effect.printing [at] gmail.com
2
حقیقی
نوژن معروفی
nojan.maroufi [at] gmail.com
3
حقوقی
كربنات هفت ستاره پودر سازان
KARBONAT 7 SETAREH PODRSAZAN
سیدرضا حسینی اردکانی
reza.h.ardakani [at] gmail.com
4
حقیقی
مهدی شیرمحمدی
mahdi8919shir [at] gmail.com
5
حقوقی
مهندسی پزشکی دیده ابزار دیبا
MOHANDESI PEZEGHKI DIDEH ABZAR DIBA
محمد آقاحسینی
hoseinimohammad454 [at] gmail.com
6
حقیقی
سعید سلگی
solgim [at] gmail.com
7
حقیقی
فریده طوسی
faridehtooosi1234 [at] gmail.com
8
حقوقی
فولاد ثمین رستاک خلیج فارس
FOULAD SAMIN RASTAK KHALIJ FARS
مهدی کریم پورغازانی
samin.rastak.fars [at] gmail.com
9
حقیقی
امیر سلطانی
ahamadamirsoltani [at] mihanmail.ir
10
حقیقی
حمیدرضا حسین خانی
hoseinkhani.99 [at] mihanmail.ir
11
حقیقی
محمد باقری
m.bagheri302 [at] gmail.com
12
حقوقی
بازرگانی فرمند صنعت
FARMAND SANAT CO.
رامین شلویری
farmandsanat [at] hotmail.com
13
حقیقی
احمد ایران شاد
a.iranshad [at] gmail.com
14
حقوقی
آریا طب ویژن
ARIYA TEB VIZHEN
بهمن سنائی فر
bahmansanaifar [at] yahoo.com
15
حقیقی
محمد حسین خوشنویسان
bladekh [at] iran.ir
16
حقوقی
اطلس شفا آماتیس
ATLAS SHAFA AMATIS
امیرعلی عظیمی فریدنی
amirali.azimii [at] gmail.com
17
حقوقی
سلامت لوتوس پارسیان
SALAMAT LOTUS PARSIAN
امیرحسین ولدخانی
aliivaladkhani [at] gmail.com
18
حقیقی
مجتبی بهرامی فرود
bahramimojtaba4 [at] gmail.com
19
حقیقی
اعظم فسنقری
azamfesanghari1354 [at] gmail.com
20
حقیقی
سیدرسول موسوی
ali.yaghoobi560 [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.