اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقیقی
ترانه سادات جان فدا
tsj_janfada [at] yahoo.com
2
حقیقی
عظیم روحی نیکی آباد
azimrohi147 [at] gmail.com
3
حقیقی
آرمین شرفی
armin.sh [at] mihanmail.ir
4
حقیقی
نادر رحمانی
nader.rahmany [at] gmail.com
5
حقوقی
کیهان تجارت پارس پاسارگاد
KEYHAN TEJARAT PARS PASSARGAD
سارا ماهر
hzamanian40 [at] gmail.com
6
حقوقی
زر سازان زرین آیریا
ZARSAZAN ZARIN AYRIYA
سیدمجید شجاع
info [at] zarsazanco.ir
7
حقیقی
رها شهیدی نژادجهرمی
chestermaan.co [at] hotmail.com
8
حقیقی
رضا مددی سیسی
rezamadadisisi [at] mihanmail.ir
9
حقوقی
پارت گستر هور
PART GOSTAR HOUR
صابر آذرینوش
azarniush89 [at] gmail.com
10
حقیقی
محمد قاسمی زاده
ghasemizadeh.m [at] gmail.com
11
حقیقی
سحر مشایخی
novin.farshad56 [at] gmail.com
12
حقیقی
علی قزل ایاغ
alighezelayagh123456 [at] gmail.com
13
حقوقی
دانش جذب مواد طبیعی نانو
DANESH JAZBE MAVAD TABIE NANO
حسین صدیقی
hoseinsedigi101 [at] gmail.com
14
حقوقی
فردای سبز مانا
FARDAYE SABZE MANA
ماندانا صنیعی
mandanasaniee [at] yahoo.com
15
حقیقی
حمیدرضا دلبری
hamidrezadelbari [at] mihanmail.ir
16
حقیقی
مجید فروزان مهر
majid.foruzanmehr [at] gmail.com
17
حقیقی
بهنام شیری
behnamshiri021 [at] gmail.com
18
حقوقی
کشت وصنعت باغ گل یاس
GOL YAS AGRO INDUSTRY CO
یداله زندفخرائی
ciyruszand [at] gmail.com
19
حقیقی
محمدحسین مهجوری
wydostyle [at] gmail.com
20
حقوقی
تولیدی مهندسی بالن گاز پارس
BALON GAS PARS TOLIDI MOHANDESI
پیمان مقیمی
import [at] balongas.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.