اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقیقی
احسان کریمی
8531.karimi [at] gmail.com
2
حقیقی
سعید عطائی کچوئی
saeid.at55 [at] gmail.com
3
حقیقی
محمدحسین رحیم زاده
m.hosein.rahimzadeh [at] gmail.com
4
حقیقی
اشکان علی باقری
a.alibagheri [at] gmail.com
5
حقوقی
راشین تدبیر صنعت
RASHEAN INDUSTRIAL SOLUTIONS
شبنم کاظم بلاغی
info [at] rashean.com
6
حقوقی
جهان صادرات سینا
ُُSINA WORD EXPORT CO
مسعود نمازی شندی
info [at] cpfgt.com
7
حقوقی
داهیان تدبیر پایا
DAHIAN TADBIR PAYA
جلال ردادی
jalal [at] dahiantadbir.com
8
حقوقی
سام صنعت اورنگ
SAM SAN'AT ORANG
فریدون نصیری
feridounnasiri [at] rocketmail.com
9
حقوقی
اکسون فارمد ایرانیان
EXXON PHARMED IRANIAN
محمدرضا جعفرزاده
r.jafarzadeh [at] exxonpharmed.com
10
حقوقی
اطلس ژن
ATLASGEN
علی فراهانی مجد
info [at] atlasgen.com
11
حقوقی
کاریا پلیمر
KARYA POLYMER
سعید شفیعی سرارودی
shafiei.saeed [at] gmail.com
12
حقوقی
راهیان عمران سارینا
Rahian Omran Sarina
رسول خاکسار
bazarganiberand [at] gmail.com
13
حقوقی
ارا پوش گستر
ARAPOUSH GOSTAR
مصطفی کاظم زاده
m.kazemzadeh [at] arapoush.com
14
حقوقی
ویرا نوین طب زاگرس
VIRA NOVIN TEB ZAGROS
حمید حسینی
hamid_hosseini35 [at] yahoo.com
15
حقوقی
صنیع پاکت
SANI PAKAT
غلامعلی کاوس آقاطاهر
afrabaft75794 [at] gmail.com
16
حقوقی
ابنیه اسپرلوس فرتاک
ABNIYEH SPERLOUS FARTAK
آرش جوادی اشرفی
ashrafi.arash [at] yahoo.com
17
حقوقی
خدمات فنی میادین آسماری
ASMARY FIELD SERVICES
مهدی انوشه پور
manoushehpour [at] yahoo.com
18
حقوقی
رایان طب مبین
RAYAN TEB MOBIN
محمدهادی فهیمی پور
hadi.fahimi [at] gmail.com
19
حقوقی
مهندسین مشاور پژوهش و برنامه دو
PAZHOUHESH O BARNAMEH 2
ناصر قوانینی
pb2.1361 [at] gmail.com
20
حقوقی
نمایندگی کشتیرانی امواج زرین دریا
SEA GOLDEN WAVES SHIPPING CO.
محمد بیونقی
mohammad [at] sgwshipping.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.