اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
رایمون تجارت نگار آسیا
RAYMON TEJARAT NEGAR ASIA
امیرحسین شاه علی
ceo [at] rateno.com
2
حقوقی
ویرا صدر مهام
vira sadr maham
مرتضی جلیلوند
p.far145 [at] yahoo.com
3
حقوقی
توسعه صنایع انرژی فلات پارس
FALAT PARS ENERGY INDUSTRY DEVELOPMENT
محمد دهقان پورفراشاه
info [at] falatparsco.com
4
حقوقی
فنی مهندسی پشتیبان کار رعد
FANNI MOHANDESI POSHTIBAN KAAR RAD
مجتبی علی اکبری
info [at] pkimed.com
5
حقوقی
فرما سان سینا
FARMA SUN SINA
شادی شایگان دوست
mahloran [at] yahoo.com
6
حقوقی
سازه های پارچه ای دیبا
DIBA TENSILE ARCHITECTURE
علیرضا بهزادی
alirezabehzadi55 [at] gmail.com
7
حقیقی
مقصود ابراهیم زاده
ebrahimzadeh633 [at] gmail.com
8
حقیقی
سیده ارغوان روزبه
arghavandat [at] gmail.com
9
حقیقی
رضا علیمحمدی
rezaalimohammadi [at] emeil.ir
10
حقیقی
علی حیدرهائی
heydarhaieali [at] gmail.com
11
حقیقی
وحید فتحی
vahidvision [at] gmail.com
12
حقیقی
عبدالرحمن بنار
rahman_banar [at] yahoo.com
13
حقیقی
سهیلا فلاحی
mohammad.v184 [at] gmail.com
14
حقیقی
فرشاد گلستانه
f.golestaneh [at] yahoo.com
15
حقوقی
مروارید دارو فردوس
MORVARID DAROO FERDOWS
سیدمحمدعلی طباطبائی
tabatabaeimohammadali [at] yahoo.com
16
حقوقی
ویرا فارمد هوشمند
VIERA PHARMED HOUSHMAND
امیرحسین پارسی
info [at] vierapharmed.com
17
حقوقی
رایمند ایده یکتا
RAYMAND IDEH YEKTA
محسن خاکپور
khakpour.mohsen [at] gmail.com
18
حقوقی
هنر طبیعت سگال
HONAR TABIAT SEGAL
امین جعفری نجف آبادی
jafari.hts [at] gmail.com
19
حقوقی
تاو گستر فرتاک
TAV GOSTAR FARTAK
اسد محمودیان آذرشربیانی
info [at] tgfartak.com
20
حقوقی
نیرو مولد یکتا
NIRO MOVALED YEKTA
حسین کمیجانی
hoseyn.komeyjani [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.