اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا
IRSA CORROSION CONTROL AND TECHNICAL INSPECTION
شاهو غفاری
engweldingndtlevel [at] gmail.com
2
حقوقی
فراز البرز ایرانیان
FARAZ ALBORZ IRANIAN
یوسف بهبودی
yousefbehboodi [at] gmail.com
3
حقوقی
وستا تجارت سپهر
VASTA TEJARAT SEPEHR
سعید امیرفرشی نژاد
saeed_afn [at] yahoo.com
4
حقوقی
پایدارسازان آریا
PAYDARSAZAN ARIA
پرهام موحد
movahed2535 [at] gmail.com
5
حقوقی
بین المللی نفت و گاز سرزمین آفتاب
NIPPON INTERNATIONAL OIL AND GAS COMPANY
سام عراقچی
office [at] niogc.com
6
حقوقی
ارشان طب صدرا
ARSHAN TEB SADRA
حمیدرضا افتخاری
eftekhari.ams [at] gmail.com
7
حقوقی
شیلانه
SHILANEH
غلامرضا شاکر
info [at] shilaneh.com
8
حقوقی
تولیدی و صنعتی آذین خودرو
AZINKHODRO
رضا رضائی
rezaei [at] azinkhodro.net
9
حقوقی
سرزمین سبز دانش
SARZAMIN SABZ DANESH
مصطفی مقدسی
moghadasy [at] hotmail.com
10
حقوقی
نوآفرینان موقعیت ساز بین الملل
NO AFARINAN MOGHIYAT SAZ BEYN ALMELAL
محسن کاظمی کاوردی
mk3kazemi [at] gmail.com
11
حقوقی
حمل و نقل بین المللی دریا بار
DARYABAR INTERNATIONAL TRANSPORT & SHIPPING AGENCY
مسعود عطری
info [at] daryabar.com
12
حقیقی
زینت السادات منوچهری
zinatmanochehri [at] gmail.com
13
حقیقی
نیما امیری
nima8amiri [at] gmail.com
14
حقیقی
مهرداد سکوتی
sokouti_treading [at] yahoo.com
15
حقیقی
نیما نیازی
nimaniyazi [at] gmail.com
16
حقیقی
بن یامین صادق عابدینی
oxyen4307 [at] gmail.com
17
حقیقی
مهدی رحمتی
mehdirahmati78 [at] gmail.com
18
حقوقی
سارینا پخش سورنا
SARINA PAKHSH SORENA
پریسا صراف مرمتی
dust.inthewind1353 [at] gmail.com
19
حقیقی
علی نیکوزاد
alinikzad1362 [at] gmail.com
20
حقیقی
محمدمهدی صادقی
argstone.ltd [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.