اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
آریا کیان سیستم آروین
ARIA KIYAN SISTEM ARVIN
امیرحسین حیرانیان
amirhosseinheyranian [at] gmail.com
2
حقوقی
انیسا همراه غرب
ANISAHAMRAHGHARB
احسان نظری
ehsan.nazare [at] gmail.com
3
حقیقی
رضا خسروانی
rezakhosravani [at] iran.ir
4
حقیقی
امیر امین زاده انبوهی
aminzade.santex [at] gmail.com
5
حقیقی
شعله طهماسبی
t.sholeh [at] yahoo.com
6
حقیقی
رضا درفشی
rezaderafshi882 [at] gmail.com
7
حقیقی
حافظه شکرانی
hashokrani [at] gmail.com
8
حقوقی
فرآورده های صنعتی صدف داش
SADAF DASH PRODUCTS INDUSTRY
نگین مصطفی زاده
info [at] sadafdash.com
9
حقیقی
فریبا اکبری
hitoy.co [at] gmail.com
10
حقوقی
حمل ونقل بین المللی پارسیان ریل شرق
PARSIAN RAIL SHARGH
محمد رضائی
info [at] prsco.ir
11
حقیقی
نصرت کهنی
info [at] kohankaran.com
12
حقیقی
علیرضا خندابی
info [at] khandabi.ir
13
حقیقی
علی حاجی حسینی
alihoseinia716 [at] gmail.com
14
حقیقی
معصومه روشندل
ebrahim.khaniki1396 [at] gmail.com
15
حقوقی
کیان سبز پرگاس
KIAN SABZ PERGAS
شراره قادری
sabz.pergas [at] gmail.com
16
حقوقی
سورن تجارت شمیم
SOREN TEJARAT SHAMIM
شهاب هوشمندی پور
hoshmandshahab [at] gmail.com
17
حقیقی
شقایق گودرزی معظمی
shaqayeq.goodarzi [at] yahoo.com
18
حقیقی
محمد امیرمعافی
abolfazladeli20000 [at] gmail.com
19
حقیقی
سمانه رامشینی
ramshini.75 [at] gmail.com
20
حقیقی
احمد پاشائی امیدوار
ahmadpashaee [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.