اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
ستایش گستر عرفان
SETAYESH GOSTAR ERFAN
عباس عبدی
amirhossein.abdi [at] icloud.com
2
حقوقی
کهن تجارت کارن
KOHAN TEJARAT KAREN CO
امیر پورحیدر
commercial [at] karentejarat.com
3
حقوقی
آرمان تجارت ایلیا
ARMAN TEJARAT ELIYA
ابوالفضل رحیمی فرد
infoco71 [at] gmail.com
4
حقوقی
کنترل توزین پند
PAND WEIGHING CONTROL
شهرام معتمد
info [at] pandtec.com
5
حقوقی
حرارت سازه مبنا
HARARAT SAZE MABNA
علی مولائی نیا
molaeinia [at] mabnaco.net
6
حقوقی
مهندسی انرژی پاک سرآمد
MOHANDESI ENERGY PAK SARAMAD
عباسعلی کلوتی
kalooti [at] mepsco.com
7
حقوقی
طلوع پخش آفتاب
TOLOU PAKHSH AFTAB
عباس احمدی
aahmadi [at] tpadist.com
8
حقوقی
زاگرس سرچشمه زندگی
ZAGROOS SARCHESHMEH ZENDEGI
فرزاد اعلم
fzagroos [at] gmail.com
9
حقوقی
بهبود رشد پرور
BEHBOOD ROSHD PARVAR
مسعود بروغنی
info [at] behboodrp.ir
10
حقوقی
نیرو گستر نادین
NIROU GOSTAR NADIN
همایون ثقفی
ngn_mirsaeedi [at] yahoo.com
11
حقیقی
فرامرز محمدی
faramarzmohamadi40 [at] gmail.com
12
حقوقی
فن آوران انرژی پارت
FANAVARAN ENERGY PART
وحید بصارتی
vahid.besarati [at] ptecenergy.com
13
حقوقی
رامونا دارو
RAMOONADAROO
علی سالاری تبار
alisalaritabar [at] gmail.com
14
حقوقی
گویا سیستم فردا
GOOYA SISTEM FARDA
علیرضا حسینیان
alimacf1 [at] yahoo.com
15
حقوقی
تولیدی کاویان هم افزا
KAVIAN HAMAFZA MFG.
همایون شاکرین
kavian.hamafza [at] gmail.com
16
حقوقی
مهندسی تهران آزود
TEHRAN AZUD ENG
ابراهیم وزیر
e_vazir [at] tehranazud.ir
17
حقوقی
فن آور گستر مطلق
FANAVAR GOSTAR MOTLAGH
مجاهد مرادی مطلق
info [at] fanavargostar.ir
18
حقوقی
ساتل صنعت پویا
SATEL SANAT POUYA
مهدی جباری نازین آباد
commerce [at] satelsanat.com
19
حقوقی
ماکیان نوآور امروز
MAKIANE NOAVAR EMROOZ
محسن حافظ
drhafez [at] makiannoavar.vom
20
حقوقی
سلامت طب سارینا
SALAMAT TEB SARINA
امیرحسین کاهنی
amirhkaheni [at] yahoo.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.