اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقیقی
اسداله عسکری
m.askari0021 [at] gmail.com
2
حقیقی
ملینا طاهری
taheri.melina [at] gmail.com
3
حقیقی
میلاد شکری
milad.shokriha [at] gmail.com
4
حقیقی
مهدی خداپرست
iranpowering [at] gmail.com
5
حقیقی
سیدحمید حسینی گهر
hamid47.hosseini [at] gmail.com
6
حقوقی
خورشید تجارت کاکا
KHORSHID TEJARAT KAKA
محسن خورشیدی
mohsen.khlawyav [at] gmail.com
7
حقوقی
ایمن دژ پارس رایکا
EMEN DEZH PARS RAYKA
پژمان شایسته رمضانی
p [at] gmail.com
8
حقوقی
داده پرداز پارسیان حافظه
DADE PARDAZ PARSIAN HAFEZE
محسن نظری
pmcmobile1399 [at] gmail.com
9
حقوقی
زرین گل لیان
ZARIN GOL LIYAN
مجید مرادی قوژدی
zaringolliyan [at] gmail.com
10
حقیقی
حامده مزیدی شرف آبادی
info [at] yaho.cim
11
حقیقی
کمال احمدی
ahmadikamal56 [at] gmail.com
12
حقیقی
مهدی فضائلی اخلاقی
mfa1360 [at] gmail.com
13
حقیقی
محمدرضا رشیدی
mr.rashidi92 [at] yahoo.com
14
حقوقی
هوشمندسازان حرکت
HOOSHMAND SAZAN HARKAT
مهدی گنجی
mahdi.ganji1981 [at] gmail.com
15
حقیقی
مجتبی باقری
moji.ba44 [at] gmail.com
16
حقیقی
شهرام میرزائی
shahram.m5252 [at] gmail.com
17
حقوقی
احداث وتوسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو
MAPNA COMBINED CYCLE POWER PLANTS CONSTRUCTION & DEVELOPMENT (MD-2)
ابوطالب نیازی
info [at] nasbniroo.com
18
حقیقی
مجید صفائی
info [at] safaye.com
19
حقیقی
مریم شوشتری
info [at] urukmdental.com
20
حقیقی
مهدی کرمی
mehdikarimi.kalhur [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.