اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقیقی
افسانه خدامرادی فرد
afsi19901 [at] yahoo.com
2
حقوقی
پاسخ گویان عصر نوین
PASOKHGOYAN ASRE NOVIN
حامد لطیفی پور
hamedlatifipour2020 [at] gmail.com
3
حقیقی
محمدرضا پوربابائی رودبنه
pourbabaierodboneh [at] iran.ir
4
حقوقی
کالا پردازش پایا
KALA PARDAZESH PAYA
فریبا شمشیری
fariba.shamshiri [at] gmail.com
5
حقیقی
فاطمه محبی
bita.mohebi1986 [at] gmail.com
6
حقیقی
سجاد علی نیاقمی
sajjadaliniya [at] iraan.ir
7
حقوقی
حدید صنعت سنگان
HADID SANAAT SANGAN
سیدحسین حسینی زیدآبادی
vesalsirjan [at] yahoo.com
8
حقیقی
ناصر شمس
nasershams_k1 [at] yahoo.com
9
حقوقی
تجارت بنا اورانوس
TEJARAT BANA URANUS
فاطمه پهلوان زاده
pahlevanzfatemeh [at] gmail.com
10
حقوقی
آراد راه امید صدر
ARAD RAH OMID SADR
پیمان مربی
morabbipeyman525 [at] gmail.com
11
حقیقی
زهرا محجوبی
z_mahjoubi [at] yahoo.com
12
حقیقی
فاطمه کریمی
karimi.fa96 [at] gmail.com
13
حقیقی
اشکان انصاری
abiko09916666470 [at] gmail.com
14
حقیقی
مجید الوندی
majid.air [at] gmail.com
15
حقوقی
کران پارس تجارت
KARAN PARS TEJARAT
احمد سواری
a.savari [at] yahoo.com
16
حقیقی
سیدمیثم عمرانی
meysam_it64 [at] yahoo.com
17
حقیقی
ابوالفضل مداحی
lkdsfnsdk [at] yahoo.cim
18
حقیقی
علی دهقان پورفراشاه
dehghan [at] gmail.com
19
حقیقی
امیرحسین جمعه
amirjomei8024 [at] gmail.com
20
حقوقی
تامین انرژی مانا
TAAMIN ENERGY MANA
کمیل محمدی
k.mohammadi [at] mepcell.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.