اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
تجارت جهانی شایان پخش
TEJARAT JAHANI SHAYAN PAKHSH
سحر گل آبادی
shayantejarat [at] gmail.com
2
حقوقی
کیمیا پور پارس خاورمیانه
KIMIAPOUR PARS MIDDLE EAST
سیدمحمدحسن حجازی فر
hejazetco [at] yahoo.com
3
حقیقی
ظهیر میرزائی
zahir.mirzaie1990 [at] gmail.com
4
حقیقی
سیدامین سیدین معافی خمامی
amin_seyedin [at] yahoo.com
5
حقوقی
ساز و کار سانا صنعت نوین
SAZOKAR SANA SANAT NOVIN
رامین ناظم سلیمی
salimi [at] sazokar.com
6
حقوقی
تجارت ارتباط اوستا
TEJARAT ERTEBAT AVESTA
نگار نعمت الهی
negar.nematollahi1375 [at] gmail.com
7
حقوقی
آرام گستر حکیم
ARAM GOSTAR HAKIM
امیرعلی حکیمیان
hakimiyan.amirali [at] gmail.com
8
حقوقی
تولیدی بازرگانی دیبا تجارت آپادانا
TOLIDI BAZARGANI DIBA TEJARAT APADANA
ایمان ایازخو
info [at] dibatejarat.com
9
حقوقی
سپهر تابناک تجارت
SEPEHR TABNAK TEJARAT
محمدحسین سلیمانی
iranshahabco [at] gmail.com
10
حقوقی
بین المللی مهراد تجارت آتیس
MAHRAD TEJARAT ATIS
نوشین حاجی حسنی
nooshin.hajihassani [at] outlook.com
11
حقوقی
نمک کوهستان کویر دریا
NAMAK KOHESTAN KAVIR DARYA
نوید هنریار
navidhonaryar [at] gmail.com
12
حقوقی
نیل پر
NILPAR
امین علی محمدزاده
aminmohamadzadeh [at] yahoo.com
13
حقوقی
چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات رجاء
RAJA INFORMATION TECHNOLOGY
محمد شفیعی نیا
it [at] rajaco.com
14
حقوقی
بازرگانی تکنو تایر آسیا
TEKNO TYRE ASIA
محمدرضا عرفی
ptcgtw [at] gmail.com
15
حقیقی
فاطمه شهابی راد
f.shahabirad [at] gmail.com
16
حقیقی
رضوان ثمری
rezwansamari [at] yahoo.com
17
حقیقی
علی رضائی برزانی
gokarn.co [at] gmail.com
18
حقیقی
سجاد خدادادی
khodadadi.hamed1 [at] gmail.com
19
حقیقی
مهدیه محمدی گجوان
nininoel_com [at] yahoo.com
20
حقیقی
لیدا نعمتی تاج
golnaz.ebrahimi3440 [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.