اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقیقی
سعید قلی پورشاهسواری
sa.gholipour [at] gmail.com
2
حقیقی
جمشید عهدی ملائی
aytak2262 [at] gmail.com
3
حقوقی
بازرگانی کاردان اکسیر
KARDAN EXIR
سوفی لیلی وربا
sophie.mir [at] kardanexir.com
4
حقوقی
مانا سیس طب
MANA SYS TEB
مهرداد یوسفی
mdd_yousefi [at] yahoo.com
5
حقوقی
تکتاز ابزار تجهیز
TAKTAZ INSTRUMENT EQUIPMENT CO
امیر محمدی تشکری
info [at] taktazinstrument.com
6
حقوقی
گیاه رهاورد کاسپین
GYAH RAHAVARD CASPIAN
محمداسمعیل خادمی
info [at] grcaspian.com
7
حقوقی
سالم تجارت آسیا
SALEM TEJARAT ASIA
امیر احتیاطی
info [at] sta.co.ir
8
حقوقی
پارس خازن غرب
PARS KHAZEN GHARB
محمدرضا مزینانی
info [at] parsgh.com
9
حقوقی
پترو فرآیند سدید
PETRO FARAYAND SADID
سعید علی اشرفی
s.aliashrafi [at] petrosadid.com
10
حقوقی
شرکت مهبان
MAHBAN
مازیار پیراحمدی
mpirahmadi [at] yahoo.com
11
حقوقی
بارمان ره تتیس
BARMAN RAH TETIS
مهرداد ممتازیان
mehrdadmomtazian [at] gmail.com
12
حقوقی
نون دی پارسیان
NOONDAY PARSIAN
مهرزاد یزدی
mehrzad.yazdi [at] gmail.com
13
حقیقی
فرهاد تاجریان پور
tehrancompany_1972 [at] yahoo.com
14
حقوقی
توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب
MILATON JONOUB FISHERY INDUSTRIAL COMPANY
حامد مشتاقیان
moshtaghianhamed [at] gmail.com
15
حقوقی
گروه صنعتی طلوع پیام ایرانیان
TOLOO PAYAM IRANIAN MANUFACTURING GROUP
عبدالمجید سعیدی نژاد
info [at] pamashoes.com
16
حقیقی
حسن چگینی
m.cheginipnu70 [at] gmail.com
17
حقیقی
مینا صالح زاده
minizwork [at] gmail.com
18
حقیقی
سعید رضائی برزانی
saeed.musicalpa [at] gmail.com
19
حقیقی
محمدرضا گودرزی
sepehr.goudarzi [at] gmail.com
20
حقیقی
محمد شهدادنژاد
mohammad.shahdad67 [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.