اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
تولیدی رنگ شایان
SHAYAN PAINT
سیدعباس پورهاشمی
abbas.porhashemi47 [at] gmail.com
2
حقیقی
بهنام احسانی
behsani07 [at] gmail.com
3
حقیقی
مسعود قربانی فرزین
masoudghorbanifarzin [at] iran.ir
4
حقیقی
احسان نبوتی
ehsan.nabovati [at] gmail.com
5
حقوقی
ساوالان راه رهام تجارت
SAVALAN RAH RAHAM TEJARAT
اباسلط جمالی شکراب
abasalt.jamali [at] gmail.com
6
حقیقی
حسین نجاری
navid26nadari [at] gmail.com
7
حقوقی
ایستا اطلاعات ساخت و ساز فرداد
ISTA ETELAAT SAKHTO SAZ FARDAD
قاسم آریانی گرمجانی
ghasem.ariyani [at] gmail.com
8
حقوقی
دانش آرایه نیکان
DANESH ARAYEH NIKAN
وحیده زرگران
vahidezargaran61 [at] gmail.com
9
حقیقی
علیرضا هادی پور
alireza.hadipoor [at] yahoo.com
10
حقوقی
بازرگانی الین تاو پارسه
BAZARGANI ELIN TAV PARSE
امیرحسین نظری راد
e.toyserkani [at] zegal.co
11
حقوقی
توسعه صنعت پریان مه آرا
PARIAN MAH ARA INDUSTIAL DEVELOPMENT
احسان محصل یزدی
ehm.yazdi [at] gmail.com
12
حقوقی
زی ما نگین فرازمان
ZIMA NEGIN FARAZMAN
مک وارطانوسیان
zimaneginfarazman [at] gmail.com
13
حقیقی
حامد خداترس ممقانی
amir.ghiasi90 [at] gmail.com
14
حقیقی
آروین مشاری
moshari [at] gmail.com
15
حقوقی
افق توسعه تجارت سیب همراه زاگرس
OFOGH TOUSE TEJARAT SIB HAMRAH ZAGROS
زهرا ملکی
zahramaleki1000 [at] gmail.com
16
حقیقی
بهروز علی پورگنجینه کتاب
alipour.ghanjinehgm [at] gmail.com
17
حقوقی
سانیا شکیب داد
SANIYA SHAKIB DAD
سعید حاجی حسنی
saeedf50 [at] gmail.com
18
حقوقی
هدیه امید سازان فردا
HEDIYEOMIDSAZANFARDA
منیره کشاورزی رشت آبادی
hediyenovingostarfarda [at] gmail.com
19
حقوقی
صبا ستبر کیهان
SABA SETABR KIYHAN
حجت حزین
agn.vaziri [at] yahoo.com
20
حقوقی
آزما کالا کام
AZMAKALAKAM
فاطمه طالبیان
f.talebiyan1987 [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.