اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقیقی
آتنا مزنگی
pooneh_mazangi [at] yahoo.com
2
حقیقی
انیک کشیشیان
onikkeshish888 [at] gmail.com
3
حقوقی
مرکزآموزش های هوانوردی افق تابان پدیدار
MARKAZ AMOOZESH HAAYE HAVAANAVARDI OFOGH TABAN PADIDAR
بهنام عبداله پور
ceo [at] ofoghetaban.ir
4
حقیقی
میرکاظم سیدکاظمی
mirkazemseyedkazemi [at] yahoo.com
5
حقیقی
حمیدرضا برومند
hboroumand
6
حقوقی
تامین تجارت اوکسین
TAMIN TEJARAT OXIN
صدیقه زارعی شریفی
mina [at] arypetrol.com
7
حقوقی
تجهیز صنعت آرکا ماشین
TAJHIZ SANAT ARKA MASHIN
راشین ارسطو
brand [at] diaku.org
8
حقوقی
مهندسی و بازرگانی آماد سانا
AMAD SANA
احسان روشن دل
e.roshandel [at] amadsana.com
9
حقوقی
بازرگانی اطلس پیما رستا
BAZARGANI ATLAS PEYMA RASTA
بهرام طاهرآبادی
bahram.taherabadi [at] yahoo.com
10
حقوقی
پرتو صنعت جاوید
PARTO SANAT JAVID
زهرا قاسمی
zahraghasemi73.2017 [at] gmail.com
11
حقوقی
آرتان دمیر زرین
ARTAN DEMIR ZARRIN
رسول رسولی
artandemirzarrin [at] gmail.com
12
حقوقی
پارتاک دانه خزر
PAR TAK DANEH KHAZAR
محمدفؤاد پیش بین
trademasih [at] gmail.com
13
حقوقی
دیبا تدبیر فاخر
DIBATADBIR FAKHER
علی رزازی
dibatadbirfakher [at] gmail.com
14
حقوقی
توسعه صنایع پلیمری و معادن آفاق رها
AFAGH RAHA MINES & POLYMERIC DEVELOPMENT INDUSTRIES
هامون شایان
h.shaian [at] aquacoir.com
15
حقوقی
فرتاک یدک پیشتاز
FARTAKYADAKPISHTAZ
علی اسدی شکاری
asadidieselpump [at] yahoo.com
16
حقوقی
آروین صنعت سرمد
ARVIN SANAT SARMAD
طه خدادادی
taha.khodadadi [at] yahoo.com
17
حقوقی
تلاش ابزار تدبیر ارس
TALASH ABZAAR TADBIR ARAS
کیوان شهلائی
kayvan.shahlaee1 [at] gmail.com
18
حقوقی
توسعه تجارت ستاره فراز خاورمیانه
TOSE TEJARAT SETAREH FARAZ KHAVARMIYANE
محمدرضا حسینی مقدم
info [at] etetco.com
19
حقوقی
کشت و صنعت آرسان
KESHTO SANAT ARSAN
محمدجواد غفاری
mjghaffari [at] yahoo.com
20
حقوقی
فن اوری اطلاعات ایده گستر
IDEAGOSTAR INFORMATION TECHNOLOGY
محسن شکوری مقدم
shakourimohsen1966 [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.