اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
گروه صنعتی سانا عایق
GROHE SANATI SANA AYEGH
آرمان قریب
ar.gharib [at] gmail.com
2
حقوقی
مبنا تجارت هونام
MABNA TEJARAT HOONAM
شهاب آزور
peymanazvar [at] gmail.com
3
حقوقی
زرین لبن پارس
ZARIN LABAN PARS
رزا حجاریان برق
roza.hajjarian [at] gmail.com
4
حقوقی
تولیدی و صنعتی سینجر گاز
SINJER GAS MFG IND
مژگان رحیم تبریزی
hsh_gh516 [at] yahoo.com
5
حقوقی
صنعتی نوید زر شیمی
NAVIDZARCHMI
علی اصغر حمیدی
f.kadivar [at] navidzar.com
6
حقیقی
محمدمهدی هدایتی شاهدی
mm.hedayati2009 [at] gmail.com
7
حقوقی
روناش تکنولوژی پارس
RONASH TECHNOLOGY PARS
امین شیرعلی زاده دزفولی
amin.dezfully [at] gmail.com
8
حقیقی
نرگس کاشی
khashisepideh [at] gmail.com
9
حقوقی
شرکت تولیدی و صنعتی صدرا گستر پردیسان
SADRA GOSTAR PARDISAN
محمدتقی باروتی شاه کوچکی
tm3000h [at] gmail.com
10
حقیقی
فاطمه پیکر
amir74.ghorbani [at] gmail.com
11
حقوقی
صنایع تهویه دماوند
DAMAVAND AIR CONDITIONING
مسعود موحدیان عطار
massoud.attar [at] hotmail.com
12
حقوقی
خدمات هوایی کشور آسمان
IRAN ASEMAN AIRLINE
محمدمهدی قادری ساویری
se2452 [at] gmail.com
13
حقوقی
طراحان تجارت قاصدک سپید
TARAHAN TEJARAT GHASEDAK SEPID
کمیل غلامی
kashani1 [at] yahoo.com
14
حقیقی
سیدحسین میروکیلی
hmirvakili [at] gmail.com
15
حقوقی
آسمان سرخ آدینه
ASAUAS
رضا یوسفی
info [at] asauas.com
16
حقیقی
نصراله یگانه
ljsachldskjancl [at] yahoo.com
17
حقیقی
محمودرضا چشمه نوشی
cheshmehnooshi [at] chmail.ir
18
حقیقی
سجاد طاهری
sajjadtaheri72 [at] yahoo.com
19
حقیقی
مینا کاظمی عامل
minakazemi.lawyer [at] gmail.com
20
حقیقی
سیاوش ستوده
siavashsotoodeh [at] yahoo.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.