اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقیقی
سعید فرگاه
sf.parsis [at] gmail.com
2
حقیقی
علی برندک
ali.barandak.90 [at] gmail.com
3
حقیقی
امیر آزرم پور
azarmpour [at] gmail.com
4
حقوقی
ابزار قطعه آردین
ABZAR GHATEH ARDIAN
شادی مردانعامی
shadienami [at] gmail.com
5
حقوقی
دیزل شرق
DIESELSHARGH C
طاهر کریمی شاد
f.ghafari [at] dieselshargh.com
6
حقوقی
دانش نامه تجارت
DANESH NAMEH TEJARAT
سهیلا اسداله بیک کاشی
info2 [at] darbandi.net
7
حقوقی
گران آرا اصفهان
GERAN ARA ISFAHAN
رسول جابری
tabadolmodern [at] gmail.com
8
حقوقی
توسعه سامانه امید ماهان
TOSE E SAMANAEH OMIDE MAHAN
آمانج خدری
samaneomidmahan [at] gmail.com
9
حقوقی
زر عطار نوین فارمد ایرانیان
ZAR ATTAR NOVIN PHARMAD IRANIAN
میلاد درجه
milad.darejeh [at] gmail.com
10
حقوقی
صنایع ارتباطی پایا
Paya Communication
شهرزاد ریاضی اصفهانی
s.riazi [at] payaco.com
11
حقوقی
کالا تجارت اسکان
KALA TEJARAT ESKAN
مقداد کرکه آبادی
info [at] ktscargo.com
12
حقوقی
مهندسی وخدمات دریایی نگین سبز خاورمیانه
NEGIN SABZ MIDDLE EAST ENG.CO
سیاوش رضوانی گیل کلائی
siyavash.rezvani [at] gmail.com
13
حقوقی
مهیار پلاست پانیک
MAHYAR PELAST PANIK
زهرا باشتنی
ddsg [at] yahoo.com
14
حقوقی
سنگ آهن کویر
SANG AHAN KAVIR CO.
ناصر نورمندی پور
ke.ajico [at] gmail.com
15
حقوقی
مهر آسای بهار
MEHR ASAIE BAHAR
مهران سلیمی
mehran.salimi55 [at] gmail.com
16
حقیقی
یحیی منصورمؤید
ymoayed [at] gmail.com
17
حقوقی
آیلار طب آذر
AYLAR TEB AZAR
عزیز فرخی
a.farrokhi [at] aylartebazar.com
18
حقوقی
پاپیروس صنعت اسپادنا
PAPYRUS SANAT ESPADANA
صفوره افروزه
ahadafrooze [at] yahoo.com
19
حقوقی
مبنا تجارت پویا
MABNA TEJARAT POOYA
سیدمحمدرضا موسوی ارفع
reza2001us [at] yahoo.com
20
حقیقی
محمد مرادپوردشتکی
emailrasmi [at] yahoo.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.