اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
کوشان فارمد
KOUSHAN PHARMED
علیرضا ساعی
info [at] koushanpharmed.com
2
حقوقی
الیاف صنعت کوشا
ALYAF SANAT KOOSHA
محمدمعین غلامیان
printec.co [at] gmail.com
3
حقیقی
مهرداد عابدی فردآرانچی
sirous.hasanzadeh8644 [at] gmail.com
4
حقیقی
علی رمضانی
ali.ramezani.filter [at] gmail.com
5
حقیقی
محمد بیات
mohamad.bayat [at] yahoo.com
6
حقیقی
نسرین خدایاریان
n_khodayarian [at] yahoo.com
7
حقیقی
هیمن محمودی
mahmodi.99 [at] mihanmail.ir
8
حقیقی
لیدا ابراهیمی
lidaebrahimi1368 [at] gmail.com
9
حقیقی
امید صحرائی
omidsahrae [at] gmail.com
10
حقوقی
مجتمع صنایع غذایی مهیا پروتئین تهران
TEHRAN MAHYA PROTEIN FOODS INDUSTRIES COMPLEX
بهزاد درخور
mahyaprotein [at] outlook.com
11
حقوقی
کلون درتک آریا
KOLON DOOR TECH ARIA
فتاح منتظرظهور
farzad.kolon [at] gmail.com
12
حقیقی
حمیدرضا ریماز
radinrimaz [at] gmail.com
13
حقوقی
ذوب آهن آریان بوئین زهرا
ZOB AHAN ARIAN BUIEN ZAHRA
بهمن قاسمی
ariansattari [at] gmail.com
14
حقیقی
پگاه سادات سادات طهرانی
choobinland [at] yahoo.com
15
حقیقی
مهناز پورقاسمیان
porghasemiyan [at] iran.ir
16
حقوقی
تکتا فناوران آسیا
TAKTA FANAVARAN ASIA
ساسان آذرعسکری
arjmand.2200 [at] gmail.com
17
حقوقی
فنی و مهندسی سامان کیش کاسپین
SAMAN KISH KASPIAN
سیدمحسن بصام تبار
bassamtabar [at] yahoo.com
18
حقوقی
آمه گرافیک
AMEH GRAPHIC
محمدعلی هاشمی
info [at] amehgraphic.com
19
حقوقی
عمران ابنیه کیان
OMRAN ABNIYEH KIYAN
الهام لیراوی
omran.abniyeh.kiyan [at] gmail.com
20
حقوقی
قطعه سازان جهان الکترونیک
GHETESAZAN JAHAN ELECTRONIC
پردیس بختیاری بخت آزمائی
pardis09125123427 [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.