نام

شهپر پولاد ایرانیان

SHAHPAR POLAD IRANIAN

مدیرعامل

محمدمهدی محبی شهپر

MOHAMMAD MEHDI MOHEBI SHAHPAR

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02166666666

پست الکترونیک (ایمیل)

sshojaee40 [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران - منطقه 11 ، شهرستان تهران ، بخش مركزی ، شهر تهران، محله میدان فردوسی ، خیابان شهید سروش الدین تقوی ، خیابان شهید احمد انوشیروانی ، پلاك 4 ، طبقه دوم ، واحد 5

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما