نام

یوتاب صنعت تابان

UTAB SANAAT TABAN

مدیرعامل

امیرحسین میرزائی

AMIR HOSEIN MIRZAEE

رشته فعالیت


شماره تماس

02188739141

پست الکترونیک (ایمیل)

m_deimi [at] ymail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

آرژانتین ساعی خ شانزدهم خ شهیداحمدقصیر پلاک 41 طبقه دوم واحد 7

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما