نام و نام خانوادگی

زینب ماه نجف آبادی

ZEINAB MAH NAJAF ABADI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02123232323

پست الکترونیک (ایمیل)

Zmah1395 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما