نام

اکسیژن سازان

OXYGEN SAZAN

مدیرعامل

داود شمس آذر

DAVOOD SHAMS AZAR

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02122223080

پست الکترونیک (ایمیل)

dshamsazar [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزی - شهر تهران-میرداماد-خیابان كجور-خیابان دوم-پلاك 8-طبقه اول

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما