نام و نام خانوادگی

امیر باقری پارچین

AMIR BAGHERI PARCHIN

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

021999999999

پست الکترونیک (ایمیل)

amir.bagheri.p [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما