نام

ویستا نوین فرسام

VISTA NOVIN FARSAM

مدیرعامل

میرحامد اریبی

MIRHAMED ARIBI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02126605224

پست الکترونیک (ایمیل)

Eng.aribi [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - ولی عصر - خ: ولی عصر - خ: شهید علی ولدی م اداری وتجاری ولی عصر - پلاك 48 - طبقه 8

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما