نام و نام خانوادگی

مهرداد عالی

MEHRDAD AALI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02177921402

پست الکترونیک (ایمیل)

meysamaali [at] chmail.ir

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما