نام

پایدار تهویه پرشین

PAYDAR TAHVIYE PERSHIAN

مدیرعامل

مرتضی میرزائی

MORTEZA MIRZAEE

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02144033667

پست الکترونیک (ایمیل)

Morteza.mirzaii [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

ابتدای آیت اله كاشانی جنب بیمارستان ابن سینا برج مینا طبقه 12 واحد 71

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما