نام

مهندسی پزشکی دیده ابزار دیبا

MOHANDESI PEZEGHKI DIDEH ABZAR DIBA

مدیرعامل

محمد آقاحسینی

MOHAMMAD AGHAHOSEINI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02166759400

پست الکترونیک (ایمیل)

hoseinimohammad454 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران - منطقه 11 - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - کوچه یاسمن - خیابان رازی - پلاك 25 - طبقه ششم - 601

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما