نام

آتی یار فرهام

ATI YAR FARHAM

مدیرعامل

سیدمهدی سعید

SEYED MEHDI SAEED

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02166382467

پست الکترونیک (ایمیل)

Smsaeid64 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

تهران تقاطع خیابان آزادی ونواب برج سینا سنترطبقه 8 واحد806

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما