نام و نام خانوادگی

ملیکا اسمعیل زاده

MELIKA ESMAEEILZADEH

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

04133892092

پست الکترونیک (ایمیل)

esmailzadehmelika [at] gmail.come

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما