نام و نام خانوادگی

مهدی شهرابی فراهانی

MAHDI SHAHRABI FARAHANI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02155078811

پست الکترونیک (ایمیل)

farahanimsh64 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما