نام و نام خانوادگی

سمیه حمزهء

SOMAYYEH HAMZEI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02188563739

پست الکترونیک (ایمیل)

somayehhamzei338 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما