نام

افق ابیانه

OFOGH ABYANEH

مدیرعامل

محمد درویشی ابیانه

MOHAMMAD DARVISHI ABYANEH

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02144854015

پست الکترونیک (ایمیل)

mohammad.darvishi1360 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

مراد اباد خیابان مراد اباد كوچه مسجد طبقه زیر زمین واحد شرقی

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما