نام

پارس کیمیا کاوش

PARS KIMIA KAVOSH

مدیرعامل

حبیب اله ابراهیم زاده

HABIBOLAH EBRAHIM ZADEH

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02133000790

پست الکترونیک (ایمیل)

habibsafty [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

بزرگراه شهید محلاتی خ مخبر شمالی ک بهارستان پ 42

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما