نام

بنا نگار مدرن

MODERN BUILDER

مدیرعامل

محمدعلی فارسیجانی

MOHAMMAD ALI FARSIJANI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

0212222222

پست الکترونیک (ایمیل)

farsijani20 [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

خ بهاران خ جنت (شهید کافی ماسوله) پلاك 13 طبقه چهارم جنوبی

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما