نام

مهر پارسیان دوراندیش

MEHR PARSIAN DOORANDISH

مدیرعامل

محمدرضا شرفی

MOHAMADREZA SHARAFI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02122889177

پست الکترونیک (ایمیل)

mrsh222 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

تهران پاسداران روبروی نگارستان دهم خیابان دعوی ساختمان سیستان یكم پلاك 162 طبقه اول واحد 4 كد پستی 1947866416

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما