نام و نام خانوادگی

رها شهیدی نژادجهرمی

RAHA SHAHIDI NEJAD JAHROMI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02122174489

پست الکترونیک (ایمیل)

chestermaan.co [at] hotmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما