نام و نام خانوادگی

اشکان فکورفرد

ASHKAN FAKOUR FARD

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02140774007

پست الکترونیک (ایمیل)

ashkanfakourfard [at] mihanmail.ir

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما