نام و نام خانوادگی

صالح محمدی

SALEH MOHAMMADY

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02177939333

پست الکترونیک (ایمیل)

info [at] saleh.company

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما