نام

صادرات گستر پارس دردانه

SADERAT GOSTAR PARS DORDANEH

مدیرعامل

سیدمحمد نجیبی

SEYYED MOHAMMAD NAJIBI

رشته فعالیت


شماره تماس

02155604143

پست الکترونیک (ایمیل)

mohammad2najibi [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله بازار ، خیابان پانزده خرداد ، کوچه پله نوروزخان ، پلاک 30 ، ساختمان عزیزیان ، طبقه اول ، واحد 35

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما