نام و نام خانوادگی

علیرضا محمودآبادی

ALIREZA MAHMOODABADI

رشته فعالیت
مواد نسجی و مصنوعات وابسته


شماره تماس

02155607157

پست الکترونیک (ایمیل)

Alireza [at] gomeok.net

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما