نام

سپند مهر امین پارسیان

SEPAND MEHR AMIN IRANIAN

مدیرعامل

سیدمحمدعلی نظارتی شهری

seyed mohamad ali NEZARATI SHAHRI

رشته فعالیت
مواد غذائی، حیوانی، نباتی، آشامیدنی، محصولات وابسته، نباتات و حیوانات زنده، مواد شیمیائی، پلاستیک، داروئی و محصولات وابسته، مواد نسجی و مصنوعات وابسته


شماره تماس

02188405293

پست الکترونیک (ایمیل)

sepandmehrtradin [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما