نام

دانش و فناوری بامداد

DANESH VA FANAVARI BAMDAD

مدیرعامل

نیما سروش

NIMA SOROOSH

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02166970653

پست الکترونیک (ایمیل)

nima.soroosh [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله انقلاب-فلسطین - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری - پلاك 56 - طبقه چهارم - 19

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما