نام

آینده سازان ارتباطات سیمرغ

AYANDEH SAZAN ERTEBATAT SIMORGH

مدیرعامل

اعظم سادات عبدالصالحی

AZAM SADAT ABDOLSALEHI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

0216649505

پست الکترونیک (ایمیل)

az.abdosalehi [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزی ، شهر تهران، محله دانشگاه تهران ، كوچه شهید رضا نایبی ، خیابان فلسطین ، پلاك 312 ، طبقه چهارم ، واحد 12

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما