نام و نام خانوادگی

سمیرا رضائی

SAMIRA REZAEI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02111111111

پست الکترونیک (ایمیل)

SAMIRAREZAI [at] GMAIL.COM

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما