نام و نام خانوادگی

زهرا قاسمیان

ZAHRA GHASEMIAN

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02155552244

پست الکترونیک (ایمیل)

GHASEMIAN.99 [at] MIHANMAIL.IR

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما