نام

راشا تیس

RASHA TIS

مدیرعامل

سمانه فریقی

SAMANEH FARIGHI

رشته فعالیت


شماره تماس

021660942942

پست الکترونیک (ایمیل)

mfarighi [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، دهستان شهر تهران، فاطمی، خیابان سین دخت، کوچه خزان، پلاک -14.0، طبقه همکف،

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما