نام

ژیوار فراگستر داریا الکترونیک

ZHIVAR FARAGSTAR DARIA ELECTRONICS

مدیرعامل

حامد محمدی تهرانی

HAMED MOHAMMADI TEHRANI

رشته فعالیت


شماره تماس

02126741303

پست الکترونیک (ایمیل)

engseric [at] faragostarco.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، توحید ، خیابان رودکی شمالی ، خیابان پرچم ، پلاک 10 ، طبقه دوم

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما