نام و نام خانوادگی

سجاد عبدی یاملق

SAJJAD ABDI YAMLEGH

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02176490592

پست الکترونیک (ایمیل)

Sajad.a1386 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما